دوره های آموزشی

پیانو
پیانو

تاریخ شروع: 1399/1/29
آموزش خصوصی دف ، تومبا
آموزش خصوصی دف ، تومبا

تاریخ شروع: 1398/7/13
آموزش خصوصی آكاردئون
آموزش خصوصی آكاردئون

تاریخ شروع: 1398/7/13
آموزش خصوصی سنتور ، تنبك
آموزش خصوصی سنتور ، تنبك

تاریخ شروع: 1398/7/13
آموزش خصوصی ويولن ايرانی ، كلاسيك
آموزش خصوصی ويولن ايرانی ، كلاسيك

تاریخ شروع: 1398/7/13
آموزش خصوصی پيانو،ارگ،آواز پاپ،نرم افزار آهنگساز
آموزش خصوصی پيانو،ارگ،آواز پاپ،نرم افزار آهنگساز

تاریخ شروع: 1398/7/13
آموزش خصوصی سه تار
آموزش خصوصی سه تار

تاریخ شروع: 1398/7/13
آموزش خصوصی گيتار پاپ،كلاسيك،فلامنكو
آموزش خصوصی گيتار پاپ،كلاسيك،فلامنكو

تاریخ شروع: 1398/7/13