• آموزش خصوصی سه تار

 • زمان و ساعت شروع با هماهنگی شرکت کنندگان و آموزشگاه بین ساعت 3 تا 8 شب قابل تغییر است .

 • هزینه ثبت نام در دوره : 4,950,000 ریال

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
  نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1398/6/31
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/13 تاریخ پایان دوره : 1398/8/19
  • آموزش خصوصی سه تار
  • عنوان محل برگزاری