• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر 3
 • تصویر 4
 • تصویر 5

دوره ها

 • پیانو
  پیانو

  تاریخ شروع: 1399/1/29
  آموزش خصوصی دف ، تومبا
  آموزش خصوصی دف ، تومبا

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی آكاردئون
  آموزش خصوصی آكاردئون

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی سنتور ، تنبك
  آموزش خصوصی سنتور ، تنبك

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی ويولن ايرانی ، كلاسيك
  آموزش خصوصی ويولن ايرانی ، كلاسيك

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی پيانو،ارگ،آواز پاپ،نرم افزار آهنگساز
  آموزش خصوصی پيانو،ارگ،آواز پاپ،نرم افزار آهنگساز

  تاریخ شروع: 1398/7/13
 • پیانو
  پیانو

  تاریخ شروع: 1399/1/29
  آموزش خصوصی دف ، تومبا
  آموزش خصوصی دف ، تومبا

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی آكاردئون
  آموزش خصوصی آكاردئون

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی سنتور ، تنبك
  آموزش خصوصی سنتور ، تنبك

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی ويولن ايرانی ، كلاسيك
  آموزش خصوصی ويولن ايرانی ، كلاسيك

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی پيانو،ارگ،آواز پاپ،نرم افزار آهنگساز
  آموزش خصوصی پيانو،ارگ،آواز پاپ،نرم افزار آهنگساز

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی سه تار
  آموزش خصوصی سه تار

  تاریخ شروع: 1398/7/13
  آموزش خصوصی گيتار پاپ،كلاسيك،فلامنكو
  آموزش خصوصی گيتار پاپ،كلاسيك،فلامنكو

  تاریخ شروع: 1398/7/13

مدرسان

اخبار و بلاگ